Skydeinstruktion Haglvåben

Den bedste instruktion med dit nye skæfte

Game & Gun har et tæt samarbejde med skydeinstruktør Jesper Dellgren, een af Skandinaviens dygtigste skydeinstruktører og ejer af Sophienholm Jagtskydeskole.

Alle vore skæfter til haglvåben, højere end Grade 3 inkluderer én times instruktion på Sophienholm Jagtskydeskole*.

Jagtskydeskolen der siden 2007 har forbedret de danske skytters færdigheder, vil med deres ekspertise sørge for, at du får den bedste start med dit nye skæfte.

Jagtskydeskolen kan tage imod op til 25 jægere der uden ventetid kan skyde på de mange lerduekastere, og kan nu præsenterer Skandinaviens højeste due i imponerende 50 meters højde.

*Instruktion er excl. forbrug af patroner og lerduer

Dellgren Jagtskydeskole 

Jesper Dellgren har siden 2007 drevet Jagtskydeskolen på Sophienholm Gods.

På Jagtskydeskolen kan alle blive overrasket over lerduernes sværhedsgrad, variation og ikke mindst realisme. Jagtskydeskolen har fra de første spæde skridt haft som hovedformål at anvende lerduerne til at dygtiggøre danske jægere ift. jagt: alle lerduekasterne er skjulte, alle er de bevægelige således at man kommer så nær jagt som det på en lerduebane er muligt.

Kan det jages med haglgevær, skal det kunne trænes på Sophienholm.